Kennisbank | Over ons | Inloggen

Privacyverklaring

We respecteren jouw privacy en verzamelen daarom zo min mogelijk gegevens van je. We bewaren alleen het hoognodige voor het leveren van onze diensten en de werking voor de site. De gegevens die we wel hebben behandelen we zorgvuldig.

 

Websitemachine is een label van Ontwerpfabriek

Ontwerpfabriek, gevestigd aan Van Riebeeckweg 2, 1212 EL Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Riebeeckweg 2, 1212 EL Hilversum
+31 35 80 80 256
klantenservice@ontwerpfabriek.com
www.ontwerpfabriek.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontwerpfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Bankrekeningnummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten in het CMS
- Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@ontwerpfabriek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ontwerpfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account te gebruiken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om onze diensten te beveiligen tegen schade en ongeoorloofd gebruikt
- Ontwerpfabriek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Ontwerpfabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Om onze overeenkomst met jou uit te kunnen voeren is het verplicht dat je de benodigde gegevens verstrekt. Als je dat niet (meer) kan of wilt doen moeten we onze dienstverlening staken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ontwerpfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Bedrijfsnaam, -adres / voor- en achternaam, tel.nr en e-mailadres contactpersonen Voor de duur van de overeenkomst + 2 jaar Voor het verwerken van onze administratie en belastingaangifte
Financiële administratie 7 jaar Verplicht door belastingwetgeving
Jouw IP-adres Voor de duur van de overeenkomst Je IP-adres bewaren we om een overzicht te kunnen hebben vanaf waar is ingelogd op je account. Deze gegevens worden geraadpleegd als we misbruik vermoeden
IP-adressen behorend bij verdachte handelingen 1 jaar IP-adressen die aan bepaalde criteria voldoen belanden op een blacklist ter bescherming van onze diensten

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontwerpfabriek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ontwerpfabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die gedeeld worden Met wie Doel
Voor-, achternaam, adres en e-mail Payment provider Het verwerken van een betalingsverzoek en eventueel e-mailen van een betaallink.
Bedrijfsnaam, voor-, achternaam en adres Registrar Het verwerken van een domeinregistratieverzoek
Bedrijfsnaam, voor-, achternaam en adres WHOIS Jouw gegevens en domeinnaam worden opgenomen in de whois-database van de verantwoordelijke domeinnaamorganisatie.
Financiële administratie Boekhouder Het verwerken van onze administratie

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ontwerpfabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (inloggen werkt dan niet meer). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kijk op de pagina Cookiebeleid voor een overzicht van alle gebruikte cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontwerpfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@ontwerpfabriek.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ontwerpfabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontwerpfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klantenservice@ontwerpfabriek.com.